Kontakt oss

Designmanualene inneholder praktiske retningslinjer for hvordan Stiftelsen Norsk Mat sine merkeordninger skal brukes og forvaltes best mulig. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Besøksadresse:
Tollbugt. 32

Postadresse:
Postboks 1344 - Vika, 0105 Oslo

Telefon:
24 14 83 00


E-post:
post@norskmat.no