Velkommen til Spesialitet designmanual!

Spesialitet er en offisiell merkeordning for norsk lokalmat. Merket løfter fram utvalgt lokalmat og drikke, og gjør det enklere for forbrukerne å finne kvalitetsprodukter i butikken. Derfor er det avgjørende at merket er godt synlig på pakningsdesignet, og det er krav til de som har søkt og fått tildelt merket at det brukes.


For å kvalifisere til Spesialitet må produktet leve opp til strenge kriterier. Det blir grundig vurdert og godkjent av en uavhengig fagjury. Merket er prestisjefylt, og produsentene legger ned stor innsats for å bli godkjent.


Har du spørsmål rundt bruk av merket, ta kontakt med Stiftelsen Norsk Mat: tlf: 24 14 83 00, e-post: post@norskmat.no

 

Bak merkeordningen står Stiftelsen Norsk Mat, en uavhengig stiftelse opprettet av Landbruks- og matdepartementet.