Velkommen til designmanualen for Stiftelsen Norsk Mat

Stiftelsen Norsk Mat er en uavhengig stiftelse som bidrar til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon. Stiftelsen er opprettet av Landbruks- og matdepartementet.

Her finner du retningslinjer for vår visuelle identitet og nedlastbare logofiler.