Logoplassering

Vår logo har en pekende form med retning nedover, noe som gjør at den egner seg ekstra godt øverst på en flate. Det er likefullt anledning til å plassere logoen både midtstilt eller i nedre kant av et format som avsendersignatur. Logoplasseringen defineres av frisonen, se under, med bokstaven o som avstandsmåler.


Bildet viser logoplasseringer inkludert frisone. Logo kan plasseres venstrestilt, sentrert eller høyrestilt i topp og bunn av formatet.

Logo med flere elementer

I kombinasjon med foto kan logoen fungere som et bindeledd mellom tekst og bilde. Den kan også være et bindeledd til merkelogoene forøvrig som plasseres under med avstanden ett stk o.


Eksempel på logo delvis over bilde.


Eksempel på logo delvis over bilde med merkelogoer under.


Eksempel på logo som avsendersignatur.

Frisone

Rundt logoen skal det være et usynlig beskyttelsesområde som kun inneholder luft. Dette kalles en frisone der ingen andre elementer skal plasseres. Frisonen defineres av bokstaven o som repeteres rundt hele logoen, se illustrasjon. Over logoen er det alltid minimum ett stk o. Mot høyre og venstre side og i underkant av logoen skal det være minimum to stk o. Det må gjerne være mer luft rundt logoen, men aldri mindre. Mer luft beregnes ved å øke opp antall o-er utenfor frisonen.


Frisone defineres av bokstaven o.

Logostørrelser

Anbefalt minimumstørrelse på logo er en høyde på 150 px for skjerm og en høyde på 11 mm for print.