Velkommen til designmanualen for Beskyttede betegnelser

Beskyttede betegnelser er en offentlig merkeordning for lokal mat med egenskaper som kan tilskrives den geografiske opprinnelsen. Alternativt kan produktene være laget på tradisjonelle råvarer og metoder. Merkeordningen skal gjøre det enkelt for forbruker å velge autentiske, regionale matskatter. Derfor er det viktig at merket er godt synlig på pakningsdesignet.


Har du spørsmål rundt bruk av merket, ta kontakt med Stiftelsen Norsk Mat: tlf: 24 14 83 00, e-post: post@norskmat.no

Beskyttede betegnelser er en offentlig merkeordning som forvaltes av Mattilsynet i samarbeid med Stiftelsen Norsk Mat.