Velkommen til NYT NORGE designmanualen

Nyt Norge er det offisielle informasjonsmerket for norsk mat og drikke. Merkeordningen skal gjøre det enkelt for forbrukerne å velge norske matvarer når de handler. Derfor er det avgjørende at merket plasseres godt synlig på emballasjen.Har du spørsmål rundt bruk av merket, ta kontakt med Stiftelsen Norsk Mat: tlf: 24 14 83 00, e-post: post@norskmat.no

 

Bak merkeordningen står Stiftelsen Norsk Mat, en uavhengig stiftelse opprettet av Landbruks- og matdepartementet.