Dette er logoen til Nyt Norge

Logoen finnes i to hovedversjoner; en med- og en uten omriss. I tillegg finnes disse på bokmål og nynorsk.

Logoen skal som hovedregel brukes i farge – og kun unntaksvis i sort/hvitt etter forhåndsgodkjennelse.

Logoen plasseres godt synlig for forbruker på emballasjen. Proposjoner i logoen skal aldri endres. Benytt alltid ferdige logo-originaler.

Kun bedrifter som har fått godkjent sine produkter for bruk av Nyt Norge kan anvende logoen.

Alt materiell/emballasje skal godkjennes av Stiftelsen Norsk Mat før bruk/trykk.

Har du spørsmål rundt bruken av logoen, ta kontakt med Stiftelsen Norsk Mat.
Tlf: 24 14 83 00, e-post:post@norskmat.no

 


Logo på bokmål

Omriss / bakgrunnsfarger

NYT NORGE merket kan plasseres på alle type bakgrunner.

Dersom merket plasseres på hvit bakgrunn skal merket ha et tynt sort omriss. Tykkelsen på omrisset er skalérbar proporsjonalt med merket.

Når merket plasseres på farget bakgrunn benyttes logoversjon uten omriss rundt merket. Merket kan også plasseres på foto. Det krever en rolig bakgrunn der merket plasseres.

Merket uten omriss

Merket uten omriss

For mørke bakgrunner

Merket med sort omriss

Merket med sort omriss

For hvite bakgrunner eller bakgrunn med mye støy

På farget bakgrunn/foto

På farget bakgrunn/foto

Uten omriss

På bakgrunn med mye støy

På bakgrunn med mye støy

Med omriss

Størrelser

Bruk logoen så stor som mulig. Absolutte minstemål er 10 mm i bredden.
Ved avvik fra dette må Stiftelsen Norsk Mat kontaktes for dispensasjon.


Anbefalt minimum størrelse på logo er 10 mm (breddemål på logo).

Last ned her

Nyt Norge logo (bokmål)

Navn Formater
Nyt Norge - logo med omriss
png svg pdf
Nyt Norge - logo uten omriss
png svg pdf
Nyt Norge logopakke
zip

Nyt Noreg logo (nynorsk)

Navn Formater
Nyt Noreg - logo med omriss
png svg pdf
Nyt Noreg - logo uten omriss
png svg pdf
Nyt Noreg logopakke
zip