Logo

Logo for Beskyttede betegnelser er et blått merke på hvit bunn. Det eksisterer tre ulike betegnelser: «Beskyttet opprinnelsesbetegnelse», «Beskyttet geografisk betegnelse» og «Beskyttet tradisjonelt særpreg».

Vi deler logoen inn i to hovedkategorier: Logo separat og logo med merkebeskrivelse.