Hovedregel for bruk av den beskyttede produktbetegnelsen

Den produktbetegnelsen som har oppnådd beskyttelse skal brukes/fremstå som produktets varebetegnelse/navn og logo bør stå i nærheten av navnet. Nærmere krav til en varebetegnelse er gitt i matinformasjonsforskriften. Egne varenavn og/eller figurmerker kan brukes i tillegg.

Råd og veiledning

Stiftelsen Norsk Mat gir råd om riktig bruk av en beskyttet produktbetegnelse. Mattilsynet kan også kontaktes for vurdering av merking.

Eksempler på merkebruk av Beskyttede betegnelser

Eksempler på merkebruk av Beskyttede betegnelser