Logoplassering

For best mulig synlighet, bruk logoen så stor som mulig. Plasser logoen på rolige bakgrunnsflater som gir god eksponering. Logoen kan plasseres fritt, men må følge prinsippene for frisone.

Frisone

Logoen skal alltid ha et beskyttelsesområde med luft rundt seg. Dette kalles en frisone og innenfor denne sonen skal ingen annen tekst eller grafikk plasseres. Standard frisone er som hovedregel den mengden luft som beskytter logoen, se illustrasjon til venstre. I enkelte tilfeller er det likevel svært begrenset med plass og da kan minimum frisone benyttes. Det er det absolutte minimum av luft som er tillatt, målsatt av bokstaven B. Se illustrasjon til høyre. Frisonen kan ikke reduseres til mindre enn dette, men den kan alltid økes.

Regler om frisone gjelder både for separat logo og for logo med merkebeskrivelse.

Frisone rundt separat logo

Frisone rundt separat logo

Minimumsstørrelse

For at logo og tekst skal gjengis så tydelig som mulig, fins det minstestørrelser for skjerm og print. Logoen skal aldri opptre mindre enn disse størrelsene på de flatene vi kan kontrollere.

Minstestørrelser for print

Minstestørrelser for print
Minstestørrelser for skjerm

Minstestørrelser for skjerm