Fonter

Alle merkene til Stiftelsen Norsk Mat har en felles fontfamilie for print. Den heter Messina og vi benytter både Messina Sans og Messina Serif i våre trykksaker. Messina er en lisensiert font som forhandles av Luzi Type.


Messina Sans-familien er en stram og moderne font.


Messina Serif-familien har et klassisk preg.


Arial benyttes som erstatningsfont for Messina Sans. Arial er en systemfont som finnes på alle pc-er og benyttes på Office-maler etc.