Eksempler

Spesialitet-merket er prestisjefylt, og produsentene legger ned stor innsats for å bli godkjent. Derfor er det viktig at logoen kommer godt frem i pakningsdesignet.

Her er retningslinjene du bør tenke på som designer av Spesialitet-produkt:

•  Integrer logoen godt med resten av pakningsdesignet, la det blir ett av hovedelementene i designet.
•  Plasser logo i hovedsynsfelt. Unngå, for eksempel, hylleforkant og d-pak.
•  Det er viktig at merket får god plass.
•  Tre måter å bruke logoene på i prioritert rekkefølge:

     – Logo med tekstfelt på forside
     – Logo på forside og logo med tekstfelt på bakside
     – Logo kun på forside


Produktene nedenfor viser gode eksempler på bruk og plassering av logoen.
Bli inspirert og lag pakningsdesign som viser stolthet til merket!

Mosbøen Gård

Mosbøen Gård

Dette er et godt eksempel som viser hvordan Spesialitet-logoen og logo med tekstfelt kan brukes. Godt integrert i designet, og merket oppleves som et kvalitetsstempel til produktet.

Lykkemat

Lykkemat

Spesialitet-logo og logo med tekstfelt er løst på en fin måte, der forside og bakside er benyttet for kommunikasjon.

Røros kjøtt

Røros kjøtt

Spesialitet-logoen er fint integrert i designet og fremstår som et viktig element. Det har fått en god plassering, og er godt synlig.

Aronia Jæren

Aronia Jæren

Spesialitet-logoen er et av hovedelementene i designet og kommer godt frem. Logoen er brukt på flere flater som binder produktene sammen.

Skjærgaarden Gartneri

Skjærgaarden Gartneri

Her kommer Spesialitet-logoen til sin rett på en liten etikett. Ved at den bryter etikettens form, får den en fin og flott plassering.
Den skaper stolthet til produktet uten å forstyrre til resten av elementene.

Kvelde Mølle

Kvelde Mølle

Plasseringen av Spesialitet-logoen er sentralt i designet, noe som gjør at merket kommer godt og tydelig frem.

Chevre - Tine

Chevre - Tine

Spesialitet-logoen er delikat og fint plassert i designet. Merket skaper en kvalitetsopplevelse, og hever produktene på en god måte.