Dette er logoen til Spesialitet

Det er kun produkter som har fått tildelt Spesialitet-merket som kan benyttes logoen og det er obligatorisk å bruke merket på emballasjen. Alt materiell/emballasje skal godkjennes av Stiftelsen Norsk Mat før bruk/trykk.

Logoen finnes i to versjoner; logo og logo med tekstfelt.

Logoen brukes med farge. Proporsjoner i logoen skal aldri endres. Benytt alltid ferdige logo-originaler.


Har du spørsmål rundt bruk av logoen, ta kontakt med Stiftelsen Norsk Mat:
tlf: 24 14 83 00, e-post: post@norskmat.no