Dette er logoene til KSL

Kvalitetssystem i landbruket (KSL) er landbrukets felles internkontroll- og kvalitetssystem som sikrer kvalitet og trygghet for bonde, industri og forbruker. KSL-logoen opptrer alene eller sammen med Nyt Norge merket i en kombinert logo.

Nyt Norge er det offisielle informasjonsmerket for norsk mat og drikke. En forutsetning for å kunne merke et produkt med Nyt Norge, er at råvaren kommer fra gårdsbruk med etablert KSL. Dermed er disse to kombinert i én felles logo.

Logoene brukes alltid i farger. Proporsjoner i logoene skal aldri endres. Benytt alltid ferdige logo-originaler.