Logoplassering

For best synlighet, bruk logoene så store som mulig. Plasser logoene på rolige bakgrunnsflater som gir god eksponering. Logoene kan plasseres fritt, men må følge prinsippene for frisone, se dette.

Frisone

Logoene skal ha et område med luft rundt seg. Dette kalles en frisone og innenfor denne sonen skal ingen annen tekst eller grafikk plasseres. Frisonen målsettes av det runde tannhjulet i KSL-logoen.


Frisone rundt kombinert logo.


Frisone rundt enkel logo.

Logostørrelser

Logoene brukes så store som mulig for best mulig eksponering. I de tilfellene der logoene må brukes i små størrelser, fins det minstestørrelser for skjerm og print, se under.


Den kombinerte Nyt Norge /KSL-logoen skal ikke være mindre enn 250 px bredde på skjerm og 30 mm bredde på print.


Den enkle KSL-logoen skal ikke være mindre enn 150 px bredde på skjerm og 20 mm bredde på print.